Velkommen til Geo-vejledningerne

I forbindelse med Grundvandskortlægningen er der udarbejdet en række faglige Geo-vejledninger.

Du kommer videre til Geo-vejledningerne ved at klikke pĂĄ links herunder:

Geo-vejledning 2018/1: Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering

Geo-vejledning 2018/2: Kemisk grundvandskortlægning

Geo-vejledning 2017/1: Hydrologisk vejledning

Geo-vejledning 1: Jordprøver fra grundvandsboringer

Geo-vejledning 4: Potentialekortlægning

Geo-vejledning 8: Kortlægning af kalkmagasiner

Geo-vejledning 9: Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen

Der er derudover udarbejdet

Tjekliste for sammentolkning i Den nationale Grundvandskortlægning

og følgende rapporter:

Vurdering af danske grundvandsmagasiners sĂĄrbarhed overfor vejsalt