Velkommen til Geo-vejledningerne

I forbindelse med Grundvandskortlægningen er der udarbejdet en række faglige Geo-vejledninger.

Du kommer videre til Geo-vejledningerne ved at klikke pĂĄ links herunder:

Geo-vejledning 2017/1: Hydrologisk vejledning

Geo-vejledning 1: Jordprøver fra grundvandsboringer

Geo-vejledning 3: Opstilling af geologiske modeller til grundvandskortlægning

Geo-vejledning 4: Potentialekortlægning

Geo-vejledning 6: Kemisk grundvandskortlægning.

Geo-vejledning 8: Kortlægning af kalkmagasiner.

Geo-vejledning 9: Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen

Der er udarbejdet følgende rapporter:

Vurdering af danske grundvandsmagasiners sĂĄrbarhed overfor vejsalt