Velkommen

Dette er web-udgaven af Geo-vejledning 1: Jordprøver fra grundvandsboringer.

Geo-vejledningen er udarbejdet af Claus Ditlefsen, Jette Sørensen, Tom Martlev Pallesen, Dorthe Pedersen, Ole Bjørnslev Nielsen, Christian Christiansen, Birgitte Hansen og Peter Gravesen.

Claus Ditlefsen, GEUS, er redaktør på web-udgaven af Geo-vejledning 1.

På hver af vejledningens sider er det muligt at kommentere og diskutere de beskrevne arbejdsgange og procedurer. Kommentarerne vil med jævne intervaller blive vurderet og indarbejdet i vejledningen. Den oprindelige vejledning er offentliggjort i juli 2008. Herunder er en historik over indarbejdningen af kommentarer.

forside_05

Historik

1/4 2017: Den oprindelige vejledning er udgivet her.