2. Udtagning af prøver

Når en boreprøve bringes op til terræn, skal det ved prøveudtagningen sikres, at der opnås den bedst mulige prøvekvalitet. Prøveudtagningen afhænger af boremetoden, idet prøver fra tørboringer bringes op til terræn med selve boreværktøjet, mens de ved skylleboringer bringes op til terræn i boremudderet, og derfor skal separeres herfra. Selve prøvetagningen er en subjektiv fysisk handling, hvor prøveudtageren vælger hvilken del af prøvemængden, der skal udtages. Det er derfor vigtigt at sikre, at der i denne proces ikke introduceres fejl ved en ubevidst sortering af prøven eller fravælgelse af dele af prøvematerialet.

For at kunne udføre en optimal prøvebeskrivelse, er det vigtigt at prøvebeskriveren gør sig klart, hvilke forhold, der har haft indvirkning på kvaliteten af de prøver, der skal beskrives.

Foruden selve boremetoden og valg af borekrone, har en række forhold ved prøveudtagningen og den efterfølgende prøvebehandling stor betydning for prøvekvaliteten. I dette kapitel behandles prøveudtagningen ved de forskellige boremetoder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *