3.1 Oplægning af prøver

Prøverne fra sedimentfanget bør lægges til dræning for vand på fiberdug. Fiberdugen sikrer prøverne mod kontaminering af materiale fra underlaget. Samtidig er fiberdugen i stand til at dræne vand, så prøverne ikke flyder ud og er gennemvåde ved beskrivelsen. Der fås fiberduge med forskellige dræningsegenskaber. Valget af fiberdug er et kompromis mellem prøvebeskriverens krav til høj drænering, og brøndborerens ønske om at dugen skal være så stærk, at man kan gå på den. Endvidere er det at foretrække, at fiberdugen er let håndterbar for brøndboreren.

Prøverne bør lægges med en passende indbyrdes afstand for at hindre sammenblanding og kontaminering. Hvis prøverne skal beskrives i felten, bør afstanden være så stor, at der er plads til at gå rundt mellem prøverne og vurdere dem i detaljer, samt udtage delprøver.

Prøverne bør lægges i rækker og prøvedybden markeres med en tydelig angivelse for minimum hver 10. meters boredybde. Det letter tilsynets overblik og mindsker risikoen for fejl. Er arbejdet med prøverne ikke fuldført, bør de tildækkes om natten. Desuden bør prøverne altid kunne tildækkes om dagen, så de ikke ændrer karakter ved udtørring fra kraftigt solskin, opløsning ved regn eller lignende. Om vinteren bør tildækningen omfatte isolerende frostsikring, da frost får prøverne til at disintegrere og gør dem umulige at beskrive i felten. Det vil dog altid være en fordel at beskrive prøver i frisk tilstand. Såfremt prøverne er blevet synligt påvirket af vind og vejr eller er blevet kontamineret, bør den information noteres og videregives til de personer, der skal arbejde videre med prøverne.

I nedenstående figur 3.1 er der vist eksempler på såvel hensigtsmæssige som uhensigtsmæssige oplægninger af jordprøver.

Figur 3-1_samlet

Figur 3.1. Eksempler på ”gode” og ”dårlige” oplægninger af jordprøver. På billedet i figur 3.1a ligger prøverne overskueligt og velordnede med god afstand mellem rækkerne og prøverne indbyrdes. På billedet i figur 3.1b er prøverne lagt tæt og i 5 rækker på fiberdugen - det levner ikke meget plads til prøvetager og prøvebeskriver. De nederste to billeder viser 2 eksempler på prøver, der har ligget eksponeret for vind og vejr. På billedet i figur 3.1c har en snebyge dækket prøverne og på billedet i figur 3.1d er prøverne flydt sammen på grund af regn kombineret med en for lille indbyrdes afstand. Foto 3.1a, 3.1c og 3.1.d: Tom Martlev Pallesen. Foto 3.1b: Jette Sørensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *