4. Tilsyn med borearbejdet

I dette afsnit beskrives de forhold, der har betydning for prøvekvaliteten og den geologiske tolkning af lagserien, og som tilsynet (og brøndboreren) skal være opmærksom på under borearbejdet. Der gives forslag til, hvordan der kan føres logbog under borearbejdet, og hvordan logbogen kan benyttes til at understøtte prøvebeskrivelse og -tolkning.

Tilsyn med arbejdspladsforhold, filtersætning og reetablering ligger uden for denne vejlednings rammer. For yderligere oplysninger henvises der til Miljøministeriets vejledning om udførelse og sløjfning af boringer på land (Miljøstyrelsen, 2007). Det er vigtigt at holde sig for øje, at de givne retningslinier vedr. prøvebeskrivelser og tilsyn under borearbejdet primært henvender sig til tilsynet og i mindre grad til brøndboreren. Det er dog også vigtigt, at brøndboreren i samarbejde med tilsynet indretter sine arbejdsmetoder i forhold til tilsynets opgave.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *