4.1 Fuldtidstilsyn

Afhængigt af boringens formål og krav til prøvebeskrivelserne, kan det være formålstjenligt at føre fuldtidstilsyn under selve borearbejdet. Fuldtidstilsyn i forbindelse med prøvebeskrivelse giver en række fordele:

- Der beskrives helt friske jordprøver, og prøvebeskrivelsen foretages på den størst opnåelige mængde prøvemateriale direkte fra fiberdugen (i modsætning til laboratoriebeskrivelser, hvor der oftest beskrives en mindre delprøve).

- Prøverne ses i deres helhed sammen med de øvrige ”friske” prøver fra boringen. Små forskelle i en ellers tilsyneladende ensartet sekvens afsløres lettere rent visuelt (f.eks. små farve- eller kornstørrelsesvariationer). Desuden vil variationer i prøvestørrelserne ned gennem lagserien vise, hvor der skal rettes ekstra opmærksomhed mod prøvebeskrivelsen, da meget små prøver kan være et resultat af, at meget prøvemateriale har været suspenderet i boremudderet og dermed har passeret forbi sedimentfanget.

Der kan dog også være ulemper forbundet med prøvebeskrivelser udført i felten. Lysforholdene kan være dårlige eller skiftende, afhængigt af vejret, ligesom arbejdsforholdene kan være dårlige (boreplads, vejr, arbejdsstilling). Fordelene ved fuldtidstilsynet opvejer dog langt ulemperne herved, og i modsætning til geotekniske undersøgelser anbefales det at beskrive jordprøver fra grundvandsboringer i felten.

Man skal være opmærksom på, at meget kan gå galt eller ”drille” under boreprocessen, så borearbejdet tager længere tid end estimeret, hvorfor omkostningerne ved fuldtidstilsyn i nogle tilfælde kan blive væsentligt højere, end hvis prøverne blot var indleveret og beskrevet i et laboratorium, eller der var blevet udført et begrænset tilsyn.

Iagttagelser, der ikke relaterer direkte til det udtagne prøvemateriale, men til selve borearbejdet, kan være af stor betydning for både selve prøvebeskrivelsen og forståelsen af lagseriens opbygning. Disse iagttagelser, der beskrives nærmere i afsnit 4.2, viderebringes normalt ikke af brøndboreren, der har fokus på selve borearbejdet.

Udføres der kun begrænset tilsyn, bør dette som minimum omfatte en beskrivelse af prøverne på lokaliteten, og helst en dag-til-dag beskrivelse så prøverne er friske, når de beskrives. I forbindelse med tilsynet bør borearbejdets fremdrift diskuteres med brøndboreren, der endvidere vil kunne berette om eventuelle problemer ved borearbejdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *