5.3 Skema til prøvebeskrivelse

Et prøvebeskrivelsesskema skal dels kunne håndteres i felten dels kunne rumme mange forskelligartede, detaljerede oplysninger på en struktureret måde, så oplysninger ikke udelades. For at imødekomme dette er der udviklet et skema på A3 format, se bilag 2. Foruden en række basisoplysninger om boringen samt selve prøvebeskrivelsen, der er kernen i skemaet, rummer det en serie ekstra felter, som så vidt muligt bør udfyldes (se tabel 5.19). Skemaet bør anvendes sammen med en dagsrapport/borelog. En del af oplysningerne i skemaet kan kun registreres i forbindelse med fuldtidstilsyn på borearbejdet. Skemaet anbefales benyttet både i felten og ved den efterfølgende digitale renskrivning. Skemaet, der vil kunne hentes på GEUS hjemmeside, forventes på sigt at overgå fra det nuværende Excel format til MS Access, så oplysningerne lettere kan indlæses i Jupiter og andre databaser.

Tabel 5-19

Tabel 5.19. Information om særlige felter i prøvebeskrivelsesskemaet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *