6.2 Aflejringer fra Kridt eksklusiv Bornholm

1.1.1 Øvre Kridt

Kalk

Kalkaflejringer fra Øvre Kridt udgøres i det vestlige Danmark primært af såkaldt skrivekridt (slamkalk). Skrivekridtet træffes umiddelbart under kvartære sedimenter i det nordlige Jylland samt på Lolland, Falster og Sydsjælland, se figur 6.2. Hærdningsgraden varierer fra uhærdnet til hærdnet, men optræder normalt som svagt hærdnet. Skivekridt er meget finkornet og har hyppigt et indhold af fossiler og sort flint. Skrivekridt er normalt hvidt, men det kan også have lysegrå og gullige nuancer. Det kan normalt skrive på hænder, bukser o. lign. For yderligere beskrivelser af kalkaflejringer henvises til Thomsen (1995).

Udklip 6-2-1 s81_kridt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *