8. Referencer

Bai, W., 1990: Geofysisk borehulsmåling, logging. laboratoriet for Geoteknik, Horsens Teknikum. pp. 126.

Baumann, J., 1996: Kvalitetsboringer. Geologisk Nyt 4/96

Bruun-Petersen, J., Gravesen, P., Gry, H., Jørgart, J., Poulsen, V., Rolle, F. & Sjørring, S. Geologi på Bornholm. VARV EKSKURSIONSFØRER NR. 1. 2. oplag. København 1997.

Buchardt, B., 2006: De første aflejringer. I Larsen, G. (red.): Naturen i Danmark – Geologien. Gyldendal. p. 93-124.

Danmarks Geologiske Undersøgelse 1993: Prækvartærets højdeforhold. DGU kortserie nr. 44.

GEUS: Teknisk anvisning for grundvandsovervågningen. Version 4 af 17. august 2004.

Glensvig, L., 1974: Boremetoder. Vandteknik, juni 1974, nr. 3, pp. 54-70.

Gravesen, P, 1993: DGU´s Boreprøvelaboratorium. Årsberetning 1992, side 83-85.

Gravesen, P. & Fredericia, J., 1984: ZEUS-geodatabasesystem. Borearkivet. Databeskrivelse, kodesystem og sideregistre. - Danm. Geol. Unders. Serie, 3, 259 sider.

Gravesen, P. Larsen, C.L., Brüch, W., Nygaard, E., Klitten, K., Kelstrup, N. & Krüger, N., 2004: Geologi og grundvand. Håndbog og undervisningsmateriale til brøndboreruddannelsen. Miljøstyrelsens serie om boringer på land. Kan ”downloades” fra www.blst.dk

Gravesen, P., 1996: Geologisk set Bornholm. En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Geografforbundet, 208 sider.

Gravesen, P., 2006: Grundfjeldet Danmarks fundament. I Larsen, G. (red.): Naturen i Danmark – Geologien. Gyldendal. p. 81-92.

Heilmann-Clausen, C. 1995: Palæogene aflejringer over danskekalken. I Nielsen, O.B., Danmarks geologi fra Kridt til i dag. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. p. 247-270.

Heilmann-Clausen, C., 2006: Koralrev og lerhav. I Larsen, G. (red.): Naturen i Danmark – geologien. Gyldendal. p. 181-226.

Houmark-Nielsen, M., Knudsen, K.L. og Noe-Nygård, N., 2006: Istider og mellemistider. I Larsen, G. (red.): Naturen i Danmark – geologien. Gyldendal. p. 255-302.

Håkansson, E. & Pedersen, S.S., 1992: Geologisk kort over den danske undergrund. VARV.

Jørgensen, M. og Friborg, R.,1989: Tommelfingerregler for prøvebeskrivere. Typiske kendetegn for nogle vigtige danske aflejringer. Upubl. kursusmateriale. Horsens Teknikum. 14 p.

Knudsen, K.L., 1995: Kvartæret, marine aflejringer, interglaciale og interstadiale ferskvandsaflejringer. I Nielsen, O.B., Danmarks geologi fra Kridt til i dag. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. p. 247-270.

Kronborg, C. 1995: Kvartæret, glaciale aflejringer. I Nielsen, O. B., Danmarks geologi fra Kridt til i dag, 1995: Geologisk Institut, Aarhus Universitet, p. 271-290.

Larsen, G., (red.), 2006: Naturen i Danmark, Geologien. Gyldendal. 549 pp.

Larsen, G., Frederiksen, J., Villumsen, A., Fredericia, J., Gravesen, P., Foged, N., Knudsen, B. & Baumannn, J. 1995: Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse. Dgf-Bulletin 1. Dansk Geoteknisk Forening. Revision 1.


Miljøministeriet, 2007: Vejledning til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Version i udkast.

Munsell, 2000: Soil Color Charts. GretagMacbeth.

Pedersen, G.K. & Surlyk, F. (1983): The Fur Formation, a late Paleocene ash-bearing diatomite from northern Denmark. Bulletin of the Geological Society of Denmark 32 (1/2), pp 43-65

Pulvertaft, T.C.R., 1975: Strukturer. Københavns Universitetsforlag. 74 p.

Rasmussen, E.S., 2006: Lagunekyster og flodsletter. I Larsen, G. (red.): Naturen i Danmark – Geologien. Gyldendal. p. 227-236.

Smed, P. 1982: Landskabskort over Danmark blad 1-5, Geografforlaget

Surlyk, F., 2006: Fra ørkner til varme have. I Larsen, G. (red.): Naturen i Danmark – Geologien. Gyldendal. p. 227-236.

Sørensen, E. og Schmidt, H., 2001: Boringer. Del af undervisningsserie om boringer på land. Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen. 185 p.

Sørensen, I., 1998: Boringer til vandforsyning. I Vandforsyning, (red. Karlby, H. og Sørensen, I.), Teknisk Forlag. p. 185 – 210.

Sørensen, J., Krohn, C., Kronborg, C. og Nielsen, O. B., 2004: Prøvekvalitet, erfaringer fra Sedimentsamarbejdet. ATV møde, Prøvens vej fra bor til bord.

Thomsen, E., 1995: Kalk og Kridt i den danske undergrund. I Nielsen, O. B., Danmarks geologi fra Kridt til i dag, 1995: Geologisk Institut, Aarhus Universitet, p. 32-67

Wium, M. og Hansen, B., 2006: Theory of sampling – Jordprøvetagning i teori og praksis. ATV Møde, Boringer og prøvetagning. Schæffergården, 31. januar 2006.

Århus Amt, 2006: Repræsentativ sedimentkemisk prøvetagning fra dybe grundvandsboringer.Eds. Birgitte Hansen, Lærke Thorling, Per V. Misser, Torben Wandall, Mogens Wium (GEO) og Christian Christiansen (Poul Christiansen A/S), 22 pp