Indhold

Indledning

 

1. Hvad er potentialekort?

1.1 Begreber

1.2 Potentialet i forskellige hydrogeologiske situationer

1.3 Potentialet i forskellige tidsperioder

1.4 Typer af potentialekort

1.4.1 Regionalt potentialekort for primære grundvandsmagasiner

1.4.2 Regionalt potentialekort for overfladenære grundvandsmagasiner

1.4.3 Magasinspecifikke potentialekort

1.4.4 Lagspecifkke potentialekort

1.5 Fremstilling af potentialekort

1.5.1 Håndtegnede potentialekort

1.5.2 Potentialekort fra grundvandsmodeller

1.6 Anvendelse af en fælles hydrogeologisk reference

 

2. De grundlæggende pejledata

2.1 Datakilder

2.2 Datakvalitet

2.2.1 Kvaliteten af boringsoplysninger

2.2.2 Kvalitet af den enkelte pejling

2.2.3 Kvalitet af pejleserier

2.3 Korrektion af fejlagtige boringsoplysninger og pejlinger

 

3. Fremstilling af potentialekort

3.1 Indledende overvejelser

3.2 Databehandling

3.2.1 Step 1: Valg af boringer/ pejleindtag til potentialekortet

3.2.2 Step 2: Optegning af pejletidsserier

3.2.3 Step 3: Valg af pejlinger til potentialekortet

3.2.4 Step 4: Valg af støttepunkter til potentialekortet

3.2.5 Step 5: Samlet punkttema til konturering/gridning

3.2.6 Step 6: Gridning og optegning af potentialelinier

3.3 Optegning af potentialekort

3.3.1 Interpolationsrutiner

3.3.2 Konturering og optegning af potentialelinier

3.4 Beskrivelse og fortolkning af potentialekortet

 

4. Forslag til pejleprogram

4.1 Forbedring af potentialekortet

4.2 Fremtidigt pejleprogram (overvågning)

4.3 Procedure for opstilling af fremtidigt pejleprogram

4.4 Opfølgning

 

5. Digitalt slutprodukt

5.1 Navngivning af filer og felter

5.2 Metadata

5.3 GIS-tabeller med data

 

6. Opdatering af eksisterende potentialekort

6.1 Kriterier for opdatering af potentialekort

6.2 Procedure for opdatering

 

7. Samling af eksisterende potentialekort

7.1 Forudsætninger for at samle potentialekort

7.2 Samling af pejlinger og støttepunkter

7.3 Sammenstilling af potentialelinier

7.4 Sammenstilling af potentialegrid

 

8. Sammenfatning

 

9. Referencer