1.6 Anvendelse af en fælles hydrogeologisk reference

I forbindelse med den nationale grundvandskortlægning arbejdes der med at etablere en fælles reference til DK-modellen, således at boringernes indtag, og dermed oplysninger om potentialet, kan knyttes sammen til modellag, grundvandsforekomster og magasiner. Vedrørende den praktiske brug skal henvises til kapitel 5 om det digitale slutprodukt og kapitel 7 om samling af potentialekort.

Anvendelsen af pejlingernes reference, via boringernes indtag, til modellag og magasiner, vil for potentialekortlægningens vedkommende kunne bruges til at forenkle valget af pejlinger til kortlægningen. På lang sigt vil brugen af referencen kunne sikre, at forskellige brugere senere vil have nemmere ved at identificere, hvad det er for en type potentialekort, samt sikre at de forskellige potentialekortlægninger er sammenlignelige og vil kunne bruges i flere sammenhænge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *