2. De grundlæggende pejledata

Kvaliteten af et potentialekort er helt afhængig af den foreliggende kvalitet af bore- og pejledata. Dette gælder både antallet og den geografiske fordeling af boringer og pejlinger, samt ikke mindst kvaliteten og alderen af pejledata.

Vurderingen af data sker som et led i udvælgelsen af data til potentialekortet. Proceduren for udvælgelse af data er nærmere beskrevet i kapitel 3, mens datagrundlaget mere generelt gennemgås i nærværende kapitel, og der angives en række anbefalinger til vurdering af datakvaliteten. Da der som oftest er tale om mange data, er det en fordel – både af hensyn til ensartethed, dokumentation og arbejdsindsats - så vidt muligt at anvende maskinelle rutiner, for eksempel faste beregningsrutiner, tidsserieanalyser og GIS, til vurdering af de grundlæggende data.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *