2.1 Datakilder

Data til et potentialekort kan stamme fra en række forskellige kilder. Data kan være udtrukket fra Jupiter databasen, data kan være fra et regneark, eller fra en ”lokal” boringsdatabase som eksempelvis GeoGIS, GeoEnviron osv.

Det er imidlertid en fordel, hvis data primært trækkes fra den fælles offentlige Jupiter database, se efterfølgende afsnit. Dette kræver selvfølgelig, at denne er opdateret med nye indsamlede data. Når data alene hentes ved Jupiter databasen, bliver den efterfølgende kvalitetsvurdering af boringer og pejlinger betydeligt enklere, ligesom data vil være tilgængelige for de efterfølgende brugere.

anbefaling_s18

Jupiter databasen

Jupiter databasen er GEUS' nationale database for grundvands-, drikkevands-, råstof og miljø-tekniske data. Databasen er offentlig tilgængelig og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen indeholder en lang række informationer om boringer og vandindvindinger.

Følgende oplysninger fra Jupiter databasen er særligt relevante som datagrundlag:

Tabel 2.1. Relevante Jupiter data til potentialekortet.
tabel_2_1

Oplysninger om boringernes/pejlerørenes placering i bestemte vandførende lag, f.eks. lag fra DK-modellen, ligger ikke pt. i Jupiter databasen (se afsnit 1.6).

Jupiter databasen kan downloades fra GEUS´s hjemmeside (http://www.geus.dk/jupiter/data-dk.htm). Typisk hentes en delmængde af databasen, det enten kan for eksempel være dataudtræk inden for en kommune eller et helt miljøcenter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *