2.3 Korrektion af fejlagtige boringsoplysninger og pejlinger

Ved den grundige gennemgang af data, som optegningen af et potentialekort fordrer, vil der konstateres fejl og unøjagtigheder af såvel boringsoplysninger som pejledata. Oplysninger om disse fejl bør tilgå de rette dataansvarlige myndigheder og institutioner, således at kvaliteten af Jupiter databasen til stadighed forbedres.

Fejl vedrørende ”faste installationer”, det vil sige boringsoplysninger, som f.eks. boringens placering og pejlepunkt, kan umiddelbart indberettes til GEUS´s borearkiv. Der er udarbejdet en vejledning i indberetning og kvalitetssikring af lokaliseringsdata, der nærmere redegør for dette (se GEUS, 2005). Der kan endvidere henvises til Borearkivets hjemmeside, som findes på www.geus.dk Spørgsmål om disse forhold kan også rettes til geusborearkiv@geus.dk.

Fejl vedrørende selve pejlingen eller kvaliteten af pejlingen kan kun rettes af instanser med retteadgang til Jupiter databasen, og skal som udgangspunkt foretages af den instans der har indberettet pejlingen. For pejlinger udført før den 1. januar 2007 har GEUS dog også retteadgang til pejledata. Der er ligeledes udarbejdet vejledninger i indberetning af pejledata, som findes på Borearkivets hjemmeside (se GEUS, 2007).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *