5. Digitalt slutprodukt

For at sikre, at et potentialekort anvendes rigtigt under hensyntagen til usikkerhederne i kortet, er det vigtigt, at kort og de bagved liggende dataudvælgelser dokumenteres. Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de digitale slutprodukter, som udgøres af det færdige kort med tilhørende GIS-tabeller, og afrapportering.

Formålet med at stille krav til ensartethed af slutproduktet, er at gøre det færdige kortprodukt lettere tilgængeligt, nemmere at kvalitetssikre, og ikke mindst mere entydig at bruge i andre senere sammenhænge. Endvidere vil et ensartet slutprodukt lette en senere opdatering af potentialekortet.

Afrapportering
Rapporterne bør foreligge som pdf-fil med en tekst og en række kort, der tilsammen hurtigt kan give et indtryk af det vandførende lags udbredelse og potentialet i dette, se afsnit 3.4 - Beskrivelse og fortolkning af potentialekortet.

Det samlede digitale slutprodukt
Det samlede digitale slutprodukt for kortlægningen bør, afhængig af opgaven, omfatte minimum følgende data:

Tabel 5.1. Oversigt over de digitale produkter ved en potentialekortlægning.
tabel_5_1

Det fremgår af tabel 5.1, at nogle data er obligatoriske, mens andre udarbejdes efter behov og opgavens karakter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *