5.2 Metadata

Formålet med metadata er at give en fagperson overblik over de data, som potentialekortet og den tilhørende afrapportering omfatter.

Det anbefales, at metadata indeholder beskrivelser af de produkter (filer og GIS-tabeller), der knytter sig til kortlægningsområdet (magasinet og potentialet), og som er listet i nedenstående. Det anbefales ligeledes, at metadatafilerne navngives med forkortelser af potentialkorttype, et id, der refererer til produktet og endelig et navn for området, i lighed med de primære datafiler.

Tabeller med metadata knyttes til et GIS objekt med kortlægningsområdets afgrænsning. For at kunne give et hurtigt overblik over kortlægningen, bør den indeholde en række informationsfelter og oplysninger om pdf-filer (eventuelt med hyperlinks), som vist nedenfor med et eksempel angivet til højre i figur 5.1.

 • Områdets ID-nr
 • Områdets navn
 • Eventuel reference til magasin-beskrivelse og afgrænsning
 • Type af potentialekort
 • Tidsperiode for potentialekortet
 • Formål med kortet
 • Hvornår kortet er udført,
 • Hvem der har lavet kortet
 • Hvem der er ordregiver
 • Reference til rapport
 • Illustration af årstidssvingninger
 • Illustration af langtidsudvikling
 • Illustration af datakvalitet
 • Illustration af potentialekort
 • Forslag til pejleprogram

figur_5_1

Figur 5.1. Informationsfelter i metadatatabellen.

Nedenstående ses i figur 5.2 et eksempel på tilknytningen af metadata til et område og opslag herfra med ”hyperlink” til en beskrivende pdf-fil.

figur_5_2

Figur 5.2. Figuren illustrerer hvordan man fra et GIS tema kan få vist metadata og herfra ved hjælp af (hyper)links vælge de data, som der ønskes information om. I dette tilfælde er vist et kortområde med foreslåede pejleboringer i magasinet og et eksempel på et valg af den fil, der viser grundvandsmagasinets årstidssvingninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *