6.2 Procedure for opdatering

Der er i princippet 3 typer af opdatering:

  1. Opdatering med nye pejlinger

  1. Opdatering med nye indmålinger af eksisterende boringer samt med nye pejledata

  1. Opdatering med nye boringer samt med nye indmålinger af eksisterende boringer og med nye pejlinger.

Opdatering med nye pejlinger
Når der alene foreligger nye pejlinger fra eksempelvis en synkronpejlerunde, tages der udgangspunkt i den eksisterende boringstabel (eksempelvis en fil navngivet ”KS2_bor_Magasin8”). Under forudsætning af, at pejledata er indberettet og indlæst i Jupiter databasen, kan der i proceduren for optegning af potentialekort, kapitel 3, startes ved step 3. Her udtrækkes pejlingerne som tidligere, eksempelvis seneste pejling for samtlige valgte.

Det anbefales, at den nye og den gamle pejletabel forbindes / linkes sammen, og at bemærkningerne fra den gamle tabel overføres til de pejlinger, der også findes i den nye tabel.

Herefter udtrækkes seneste pejling, det vil sige, der oprettes en ny ” - pej - ” tabel. Som angivet under step 3 i kapitel 3 fravælges som udgangspunkt pejlinger af en dårlig kvalitet og pejlinger målt ved drift (jf. Jupiter databasen). Valget bør markeres og bemærkes i et bemærkningsfelt i pejletabellen.

Man springer herefter til step 5, som omfatter samling af et punkttema til gridning. Der tages udgangspunkt i eksisterende støttepunkter (eksempelvis en fil navngivet ”KS2_stp_magasin8”) samt den dannede pejletabel. Det nye samlede punkttema (”KS2_vsk_magasin8”) danner grundlag for den efterfølgende gridning, det vil sige step 6.

Også ved opdatering af et potentialekort kan det være nødvendigt med en iterativ proces, hvor optegning og dataudvælgelse gentages nogle gange.

Opdatering med nye indmålinger af eksisterende boringer samt med nye pejledata
Når der foreligger nye indmålinger (og som regel også nye pejlinger) i eksisterende boringer, skal der udtrækkes en ny boringstabel, se step 1 i kapitel 3. Proceduren forudsætter, at de nye indmålinger og pejlinger er indlæst i Jupiter databasen. Den nye boringstabel omfatter alle boringer inden for kortlægningsområdet. Det anbefales at anvende de tidligere tilvalgte boringer i den eksisterende boringstabel (eksempelvis ”KS2_bor _Magasin8”) som kriterium for at tilvælge de boringer, der repræsenterer grundvandsmagasinet i den nye boringstabel.

Med udgangspunkt i den nye boringstabel (”KS2_bor_Magasin8”) følger proceduren herefter fremgangsmåden, angivet under forrige punkt ”Opdatering af nye pejlinger”.

Opdatering med nye boringer, samt af nye præcisionsindmålinger af eksisterende boringer og nye pejlinger
Når der foreligger nye boringer (og som regel også nye pejlinger) i et kortlægningsområde, skal der udtrækkes en ny boringstabel, se step 1 i kapitel 3. Proceduren forudsætter, at de nye boringer og pejlinger er indlæst i Jupiter databasen. Den nye boringstabel omfatter alle boringer indenfor kortlægningsområdet. Det anbefales at anvende de tidligere tilvalgte boringer i den eksisterende boringstabel (Eksempelvis ”KS2_bor _Magasin8”) som kriterium for at tilvælge de boringer, der repræsenterer grundvandsmagasinet i den nye boringstabel. De nye boringer i kortlægningsområdet (etableret siden oprindeligt potentialekort blev udfærdiget) vurderes herefter, i forhold til om de skal tilskrives pågældende grundvandsmagasin (tilvælges) eller ej.

Med udgangspunkt i den nye boringstabel (”KS2_bor_Magasin8”) følger proceduren herefter fremgangsmåden, som angivet under punkt ”Opdatering af nye pejlinger”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *