7.1 Forudsætninger for at samle potentialekort

Der er en række forudsætninger, som skal være opfyldt, før det er relevant at samle og sammenstille potentialekortene.

Som udgangspunkt skal det undersøges, hvordan grunddataene passer overens. Er det samme produkt, er det samme vandførende lag, er det samme tidsperiode osv. Det vil sigenæsten de samme indledende overvejelser, som før udarbejdelsen af et helt nyt potentialekort. I nogle tilfælde vil der dog foreligge beskrivelser, som gør arbejdet lettere.

Samme vandførende lag
Det skal indledningsvis sikres, at der er tale om sammenlignelige grundvandsmagasiner, hvilket nemmest kan ske, hvis der i de udførte kortlægninger er refereret til de overordnede landsdækkende vandførende lag, jf. afsnit 5.1.

Det er ikke samme produkt, hvis der ikke er tale om samme grundvandsmagasin eller vandførende lag, jf. tabel 5.2 i afsnit 5.1. I de tilfælde giver det ikke mening at samle potentialekortene.

Samme tidsperiode
Det skal sikres, at der er tale om sammenlignelige tidsperioder, hvilket nemmest kan ske hvis der i de udførte kortlægninger er anført hvilken tidsperiode, der er fokuseret på ved udtrækket af pejledataene.

De skal endvidere undersøges, hvorvidt der i udtræk af pejledata er taget højde for årstidsvariationer.

Samme diskretisering
Det skal sikres, at der er tale om sammenligneligt kortgrundlag, hvilket nemmest kan ske ved at undersøge, om der anvendes samme ækvidistance og gridstørrelse i de udførte kortlægninger.

Samme layout
Det skal sikres, at der er tale om sammenligneligt layoutgrundlag, hvilket nemmest kan ske ved at undersøge, om der anvendes samme farvelægning for de forskellige potentialelinier og grid-værdier. Hvis ikke dette er tilfældet, skal der ske en ny farvelægning af én eller flere af de anvendte kortlægninger, således at de sammenstillede kort bliver sammenlignelige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *