7.2 Samling af pejlinger og støttepunkter

Når der er tale om samme type potentialekort (herunder især ved de regionale kort), anbefales det generelt at samle pejlinger og støttepunkter fra de eksisterende potentialekortlægninger med det formål at foretage en ny gridning og konturering. Det betyder, at man gennemfører step 5 og 6, sådan som de er beskrevet i kapitel 3. Alternativt kan man nøjes med at samle de endelige XYZ-filer og derved gå direkte til step 6.

Ved at foretage en ny gridning og konturering undgås uheldige randeffekter i områderne mellem de eksisterende potentialekort, og der kan træffes et evt. nyt valg med hensyn til ækvidistancer.

Hvis pejledataene indeholder oplysninger om reference til DK-modellens vandførende lag, kan det være en fordel at bruge denne information til at illustrere hvilket lag potentialet afspejler, og til at afgøre om der er tale om samme vandførende lag i randområderne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *