Velkommen

Dette er web-udgaven af Geo-vejledning 6: Kemisk grundvandskortlægning.

Geo-vejledningen er udarbejdet af Birgitte Hansen, Lone Mossin, Loren Ramsay, Lærke Thorling, Vibeke Ernstsen, Jeppe Jørgensen og Margrethe Kristensen.

Birgitte Hansen, GEUS, er redaktør på web-udgaven af Geo-vejledning 6.

På hver af vejledningens sider er det muligt at kommentere og diskutere de beskrevne arbejdsgange og procedurer. Kommentarerne vil med jævne intervaller blive vurderet og indarbejdet i vejledningen. Den oprindelige vejledning er offentliggjort i 2009. Herunder er en historik over indarbejdningen af kommentarer.

forside

Historik

1/4 2017: Den oprindelige vejledning er udgivet her.