Bilag A1: Paradigma til rapportering af den kemiske kortlægning under trin 1b

”Den kemiske model på eksisterende data”
1. Formål og problemstillinger

2. Datahåndtering

 • Datagrundlag
 • Dataoverførsel og udvælgelse
 • Dokumentation og accept af data
 • Dataforberedelse

3. Vandindvinding

 • Overordnet beskrivelse
 • Identifikation af problemstoffer

4. Grundvandsressourcens kemiske tilstand

 • Præsentationer

5. Den kemiske model på eksisterende data

 • Sammentolkning med arealmæssige data
 • Sammentolkning med ”Den geologiske forståelsesmodel”

6. Kvalitetssikring mv.

 • Kvalitetssikring
 • Kvalitetskontrol
 • Usikkerhed

7. Behov for nye data og prøvetagningsstrategi

8. Sammenfatning

Appendix A: Vandværksbeskrivelser (se bilag B i vejledningen)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *