Bilag A2: Paradigma til rapportering af den kemiske kortlægning under trin 2a

”Nye kemiske kortlægningsresultater”

1. Formål og problemstillinger

2. Dataindsamling

  • Placering af boringer
  • Borearbejde og sedimentprøvebeskrivelser
  • Prøvetagningsprogram
  • Analyseprogram

3. Kvalitetssikring mv.

  • Kvalitetssikring
  • Kvalitetskontrol
  • Usikkerhed

4. Beskrivelse af de nye boringer enkeltvis

  • Lithologisk
  • Vandkemisk
  • Sedimentkemisk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *