Bilag A3: Paradigma til rapportering af den kemiske kortlægning under trin 2b

”Den Hydro-geokemiske model”

1. Formål og problemstillinger

2. Datahåndtering

 • Datagrundlag
 • Dataoverførsel og udvælgelse
 • Dokumentation og accept af data
 • Dataforberedelse

3. Grundvandsressourcens kemiske tilstand

 • Forureningsstoffer
 • Naturlige stoffer
 • Geokemiske processer
 • Tidslig udvikling
 • Aldersvurdering

4. Den hydro-geokemiske model

 • Sammentolkning til ”Den hydrostratigrafiske model”

5. Kvalitetssikring mv.

 • Kvalitetssikring
 • Kvalitetskontrol
 • Usikkerhed

6. Sammenfatning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *