2.1 Indhold

Geo-vejledningen i kemisk grundvandskortlægning vil angive retningslinier for datahåndteringen, tilrettelæggelse af feltarbejde, præsentation, tolkning og rapportering af kemiske data under grundvandskortlægningen. Anbefalingerne i vejledningen bygger på en sammenstilling af den tilgængelige geokemiske viden om grundvand og kemiske kortlægningsmetoder på det tidspunkt, som vejledningen er udarbejdet. Det skal derfor pointeres, at selvom der nu foreligger en vejledning i kemisk grundvandskortlægning, opfordres der til stadig geokemisk nytænkning, udvikling og kreativitet, sådan at fagområdet til stadighed udvikles.

Vejledningen er søgt holdt uafhængig af software-produkter, da markedet er under kon-stant udvikling. Dog findes der i Bilag C en liste over geokemiske softwareprogrammer på markedet p.t. med vurdering af deres anvendelsesmuligheder indenfor grundvandskemiske problemstillinger.

Geo-vejledningen indeholder praktiske anbefalinger til udførelse af en kemisk grundvandskortlægning. Geo-vejledningen indeholder ikke almindeligt lærebogsstof. Derfor kræver anvendelsen af geo-vejledningen et vist forhåndskendskab til grundvandskemi. I Bilag D henvises til relevant lærebogsstof, som vil være et udmærket udgangspunkt før anvendelse af denne geo-vejledning i kemisk grundvandskortlægning.

I dette indledende kapitel af vejledningen introduceres terminologien, som anbefales an-vendt under den kemiske grundvandskortlægning. I kapitel 3 beskrives arbejdsgangen i forbindelse med den kemiske kortlægning, hvor indholdet i en kemisk kortlægning under trin 1 og 2 jf. Administrationsgrundlaget (MIM, 2009) nøje gennemgås. Dernæst indeholder de efterfølgende kapitler 4-9 selve værktøjskassen, hvor det beskrives, hvordan den kemiske kortlægning skal udføres. I værktøjskassen behandles emnerne datahåndtering, vandindvinding, indsamling af nye data, præsentationer og tolkningsværktøjer.
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *