2.4 Terminologi

Det er valgt at introducere nogle begreber, som anbefales anvendt i forbindelse med den kemiske grundvandskortlægning. Begreberne er tænkt som en hjælp til at overskue den kemiske grundvandskortlægning og inddele arbejdsprocessen i faglige rationelle trin. Anvendelse af begreberne skal være med til at sikre fremdrift og dokumentation af resultaterne.

Begrebet modeller vil blive brugt som et bredt dækkende udtryk, der udgør en præsentation af en samlet syntese af en række resultater og tolkninger.

Den kemiske model på eksisterende data (trin 1b)
”Den kemiske model på eksisterende data” er en redegørelse af forskellige grundvandsmagasiners geokemiske forhold indenfor kortlægningsområdet, som de kan beskrives på baggrund af eksisterende data. Der vil blive lagt vægt på:

 • At beskrive datagrundlaget
 • At kvalitetssikre data
 • At beskrive vandværkerne og vandindvindingen
 • At identificere problemstoffer
 • At lave en prøvetagningsstrategi
 • At præsentere de eksisterende kemiske data
 • At sammentolke med arealmæssige data
 • At sammentolke med ”Den geologiske forståelses model”

”Den kemiske model på eksisterende data” bygger selvsagt på eksisterende data genereret uafhængigt af den nationale grundvandskortlægning. ”Den kemiske model på eksisterende data” vil udgøre en syntese af de eksisterende geokemiske resultater fra kortlægningsområdet tolket i forhold til den ”Den geologiske forståelsesmodel”, der er et resultat af den indledende geologiske modellering i området (Jørgensen m.fl., 2008).

På baggrund af ”Den kemiske model på eksisterende data” laves der en prøvetagningsstrategi for indsamling af nye nødvendige kemiske data. Denne prøvetagningsstrategi skal baseres på en analyse af behovet for nye kemiske kortlægningsdata, der er nødvendige for at opnå en tilfredsstillende geokemisk forståelse af grundvandsmagasinerne i kortlægningsområdet. Den nødvendige databehandling vil blive nærmere præciseret i de efterfølgende kapitler. ”Den kemiske model på eksisterende data” rapporteres i forbindelse med trin 1b kortlægningen.

Nye kemiske kortlægningsresultater (trin 2a)
Udmøntningen af prøvetagningsstrategien under trin 1b vil resultere i ”Nye kemiske kortlægningsresultater”. Denne prøvetagningsstrategi baseres på analyse af behovet for nye kemiske kortlægningsdata, der er nødvendige for at opnå en tilfredsstillende geokemisk forståelse af grundvandsmagasinerne i kortlægningsområdet. Der vil blive lagt vægt på:

 • At beskrive det nye datagrundlag
 • At kvalitetssikre de nye data
 • At opstille et analyseprogram
 • At forberede og udføre borearbejde og prøvetagning
 • At udføre sediment- og vandkemiske laboratorieanalyser
 • At præsentere de nye data
 • At beskrive vandkemi, sedimentkemi og lithologi for hver af de nye boringer

”Nye kemiske kortlægningsresultater” udgør præsentationer af de nye kemiske data produceret i forbindelse med kortlægningen. Disse præsentationer vil blive nærmere præciseret i de efterfølgende kapitler. ”Nye kemiske kortlægningsresultater” rapporteres i forbindelse med trin 2a-kortlægningen.

Den hydro-geokemiske model (trin 2b)
”Den hydro-geokemiske model” er en redegørelse af forskellige grundvandsmagasiners geokemiske forhold indenfor kortlægningsområdet, som de kan beskrives på baggrund af eksisterende og nye data. Der vil blive lagt vægt på:

 • At beskrive datagrundlaget
 • At kvalitetssikre data
 • At præsentere data
 • At identificere betydende forureningsstoffer og naturlige stoffer i grundvandet
 • At beskrive væsentlige geokemiske processer
 • At beskrive den tidslige udvikling
 • At vurdere alderen af grundvandet
 • At sammentolke med den ”Hydrostratigrafiske model”

”Den hydro-geokemiske model” bygger på eksisterende data og de nye kemiske kortlægningsresultater produceret i forbindelse med kortlægningen i området. ”Den hydro-geokemiske model” vil udgøre en syntese af alle de geokemiske resultater fra kortlægningsområdet tolket i forhold til ”Den hydrostratigrafiske model”, som er et slutresultat af den geologiske modellering i området (Jørgensen m.fl., 2008).

”Den hydro-geokemiske model” vil udgøres af forskellige præsentationer og tolkninger af de geokemiske data, samt konceptuelle tværsnit eller 3-D præsentationer. Indholdet af disse udgør en sammentolkning af de geokemiske resultater med de hydrologiske og geologiske resultater. De specifikke præsentationer og tolkninger vil blive nærmere præciseret i de efterfølgende kapitler. ”Den hydro-geokemiske model” rapporteres i forbindelse med trin 2b-kortlægningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *