3.2 Trin 1a: Projektforberedelse

Under trin 1a skal der indledningsvis ske en projektforberedelse inden den egentlige kemiske grundvandskortlægning sættes i gang. Formålet er at sikre fremdrift i den kemiske grundvandskortlægning.

Miljøcentret skal under projektforberedelsen tage kontakt til relevante kommuner og evt. relevante vandværker med henblik på at sikre, at alle væsentlige data (nyere og ældre) er tilgængelige i JUPITER inden selve projektstarten under trin 1b. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 4.

Under projektforberedelsen skal miljøcentret også afklare med kommunen, i hvilket omfang der er behov for udarbejdelse af vandværksbeskrivelser for alle eller nogle vandværker under den kemiske grundvandskortlægning, som beskrevet i kapitel 5. Dette er vigtigt i forhold til at afklare, om opgaven med vandværksbeskrivelser skal udbydes til en rådgiver.

Projektforberedelsen inkluderer desuden miljøcenterets udformning af udbud, tilbud fra rådgiveren og kontraktudformning.
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *