3.5 Trin 2B: Den hydro-geokemiske model

Formål
Under trin 2b skal ”Den hydro-geokemiske model” opstilles. Formålet med ”Den hydro-geokemiske model” er, på baggrund af samtlige geokemiske data, at skabe en samlet forståelse for hydro-geokemien i kortlægningsområdet på et tilstrækkeligt fagligt detaljeringsniveau for grundvandskortlægningen. Modellen udgøres af en syntese af alle de geokemiske resultater tolket i forhold til områdets geologiske og hydrologiske forhold.

Datagrundlag
Data som bruges i forbindelse med opstilling af ”Den hydro-geokemiske model” bygger både på de eksisterende data og de nye kortlægningsdata, som genereres under den kemiske grundvandskortlægning i området.

Datahåndtering
I den kemiske grundvandkortlægning under trin 2b er det nødvendigt at foretage en ny dataoverførsel fra JUPITER for at opnå et komplet datasæt, som også inkluderer de nye kemiske data og eventuelle nyindberettede data fra kommuner. Det nye datagrundlag skal accepteres af miljøcenteret, inden den kemiske dataanalyse går i gang. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 4.

Datagrundlaget for ”Den hydro-geokemiske model” vil, udover de eksisterende kemiske data og de nye kemiske kortlægningsresultater, også udgøre viden om den overordnede hydrostratigrafi i området. Denne viden tilgås ved tæt samarbejde med geologen, som opstiller ”Den hydrostratigrafiske model” for området.

Præsentationer
I forbindelse med opstilling af ”Den hydro-geokemiske model” skal der laves en række præsentationer. Disse præsentationer er detaljeret beskrevet i kapitel 7.

Tolkninger
Opbygningen af ”Den hydro-geokemiske model” indebærer en række geokemiske tolkninger af data som inkluderer beskrivelse af følgende forhold:

  • Identifikation af miljøfremmede stoffer
  • Identifikation af naturligt forekommende kemiske stoffer
  • Identifikation af betydende geokemiske processer i grundvandet
  • Vurdering af grundvandets alder og frontbevægelser (f.eks. nitrat- og forsuringsfronter)

Disse tolkninger er detaljeret beskrevet i kapitel 8.

Sammentolkninger
I ”Den hydro-geokemiske model” for kortlægningsområdet er der sket en sammentolkning af geokemiske, geologiske, geofysiske og hydrologiske forhold. Sammentolkningen af disse data udføres bl.a. ved udarbejdelse af konceptuelle tværsnit og eventuelt også 3-D præsentationer. Disse sammentolkningsmuligheder er nærmere beskrevet i kapitel 9.

Slutprodukt
Det endelige produkt af hele den kemiske grundvandskortlægning er:

  1. Skriftlig accept af datagrundlaget fra miljøcentret inden databehandlingen går i gang under trin 2b.
  2. En dokumentationsrapport (se paradigma i bilag A3), hvor hele det kemiske kortlægningsforløb dokumenteres og ”Den hydro-geokemiske model” for kortlægningsområdet præsenteres.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *