5.5 Sammenfatning

For hvert vandværk laves på baggrund af arealanvendelsen i oplandet, udviklingen i vandkvaliteten og vandværkets tilstand en konklusion på status og risici for nuværende og fremtidig vandkvalitet. Der skal være fokus på at kommentere de problematiske stoffer, herunder især forekomst af miljøfremmede stoffer eller mangelfuld analysefrekvens af disse.

Såfremt der er oplagte tiltag/handlinger, som kan forbedre eller sikre kvaliteten af det vand, der indvindes, bør det nævnes. Det kan f.eks. være spredning af boringer, etablering af nye boringer og kildepladser eller udjævning af oppumpningen.
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *