6.1 Databehov og prøvetagningsstrategi

Efter en nærmere gennemgang af eksisterende data under trin 1b skal det afklares, hvilke behov der er for at indhente supplerende data vedrørende:

  • Grundvandets kemiske sammensætning
  • Dæklagenes geokemiske egenskaber
  • Grundvandsmagasinerne geokemiske egenskaber

Når behovet for nye data er afklaret, skal der ske en afvejning af, hvorledes disse behov bedst dækkes i forhold til den økonomiske ramme for kortlægningen. Indsamling af vandanalyser fra eksisterende boringer er billig i forhold til at etablere nye boringer med nye filtre. Til gengæld er der en binding til de eksisterende boringers geografiske placering og faste filterplaceringer.

I det omfang eksisterende boringer anvendes, bør man være meget kritisk over for forhold som:

  • Filterlængder og placering (er filterintervallet kendt, er det for langt og i hvilken dybde?)
  • Boringens tekniske kvalitet (er der en tæt boringsafslutning?)
  • Adgangsforhold
  • Markvandingsboringer (er ofte lukkede i vinterhalvåret)
  • Prøvetagningssted (er der mulighed for at udtage en vandprøve)

Der vil ofte være behov for at etablere et antal nye boringer, hvor filterplaceringen kan fastlægges optimalt i forhold til manglende viden. Da boringer også bidrager med vigtige informationer til afklaring af den geologiske opbygning for området, anbefales det at borearbejdet koordineres med de øvrige hydrogeologiske undersøgelser for undersøgelsesområdet.

Indsamling af nye data vil ofte strække sig over en længere periode. På figur 6.1 er vist et diagram over de trin, der kan indgå i processen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle trin indebærer en risiko for forsinkelse af arbejdsprocessen. Dette gælder især hele forberedelsesfasen, hvor der skal etableres kontakt til ejerne af eksisterende boringer og udarbejdes tilladelser til borearbejdet hos lodsejer og kommune.

figur6_1

Figur 6.1. Diagram over det tidsmæssige forløb i forbindelse med indsamling af nye data fra eksisterende boringer eller nye boringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *