7.7 Principskitser

figur7_8

Figur 7.8 Eksempel på principskitse fra grundvandskortlægning ved Hadsten (Alectia, 2009).

Definition: En principskitse er en profilsnit, som vist i figur 7.8, der viser boringer og filterplaceringer i forhold til geologiske lag, grundvandsmagasiner, grundvandsspejl og geokemiske fronter (f.eks. nitratfront). Det er ikke tanken, at skitsen skal repræsentere en bestemt boring eller specifikt profillinie, og figuren er derfor ikke målsat.

Fordele: En principskitse er en god måde at skabe overblik over de forskellige geokemiske situationer i et kortlægningsområde. Skitsen kan med fordel anvendes som kommunikationsmiddel til at formidle og drøfte dette overblik. Skitsen er relativ let at udarbejde.

Ulemper: En principskitse kan ikke anvendes til at angive konkrete koncentrationer, afstande eller dybder ved en specifik profillinie. Valg af hvilke principskitser, der er væsentlige at udarbejde er en subjektiv proces, der kræver en del omtanke.

Opstillingstips: Det foreslås, at der udarbejdes ca. fem principskitser i et kortlægningsområde, afhængig af graden af inhomogenitet. Hvis der udarbejdes flere skitser, er der risiko for, at noget af det ønskede overblik mistes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *