9.1 Sammentolkning med arealmæssige påvirkninger (trin 1b)

Under trin 1b anbefales det, at de kemiske data samtolkes med følgende arealinformationer i undersøgelsesområdet:

  • Kendte forureningskilder
  • Kvælstofbelastningen fra jordbrugsproduktion
  • Pesticidbelastningen fra jordbrugsproduktion

Sammentolkningen af de kemiske data til arealmæssige data sker også i forbindelse med den overordnede beskrivelse af vandindvindingen (afsnit 5.2), og i forbindelse med identifikation af problemstoffer (afsnit 8.3). Detaljeringsgraden i sammentolkningen bør afspejle de forskellige påvirkningers indflydelse på vandkvaliteten. Sammentolkningen af kvælstofbelastningen kan f.eks. ske ud fra såvel simple arealanvendelseskort som ud fra avancerede udvaskningsmodeller, alt afhængig af det ønskede vidensbehov.

Tabel 9.1 opsummerer de vigtigste sammentolkninger af kemiske data med arealmæssige data, der kan ske i forbindelse med den kemiske grundvandskortlægning. Flere af datatyperne er landbrugsregisterdata, der anvendes i miljøcentrenes andre planlægningopgaver, herunder oversigter over påvirkninger i vandplanerne.

Tabel 9.1 Eksempler på sammentolkning af kemiske data med arealmæssige data under trin 1b.
tabel9_1

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *