9.2 Geologisk forståelsesramme for tolkning af kemiske data

Igennem de sidste 20 år er der fremkommet flere forslag til klassificering af de hydrogeologiske magasintyper i Danmark, herunder konceptuelle modeller for sammentolkning af grundvandskemiske data.

Dyhr-Nielsen m.fl. (1991) foreslog en opdeling af Danmark i 10 grundvandsmagasintyper beskrevet i relation til nitratforurening. Dette koncept er blevet videreudviklet til at omfatte 12 geologiske hovedtyper (Rasmussen m.fl., 1995) som vist i figur 9.1, der dog ikke viser den 12. type med de specielle forhold med grundvandsmagasiner i klippesprækker, der optræder på Bornholm.

Anvendes dette koncept til tolkningen af kemi, bør der lægges speciel vægt på:

  • lerdæklagenes lithologi, tykkelse og udbredelse for hovedtype 2 og 3
  • geologiske inhomogeniteter (”geologiske vinduer”) for hovedtype 2, 3 og 5
  • geologiske vinduer mellem øvre og nedre reservoir for hovedtype 1 c, 3 a og 4
  • dæklagenes sammensætning (morænesand/ler, brunkul) for hovedtype 1 c og 4.
  • forkomst af helt ungt vand i de faste bjergarter på Bornholm, hvor det hydrauliske system er fuldstændigt styret af sprækkestrømning.
  • forekomst at sekundære magasiner

For de hydrogeologiske hovedtyper 1a, 1 b og 2a er infiltrationen i de fleste tilfælde relativt jævnt fordelt, mens den i hovedtyperne 2c og 5 vil være koncentreret til de såkaldte geologiske vinduer og i områder, hvor sandlagene når op til overfladen. Hvor morænedækket er tyndt og evt. opsprækket, som det kan være i type 3a-c, vil der ligeledes være en større infiltration end i resten af området.

figur9_1

Figur 9.1. Geologiske hovedtyper i Danmark. Hovedtype 1 dækker det meste af Vestjylland, hovedtype 2 dækker store dele af det østlige Jylland, Fyn og en del af Sjælland, hovedtype 3 med undertyper dækker en stor del af Sjælland, Lolland-Falster, Djursland og en del af Limfjordsområdet, hovedtype 4 dækker Midtjylland med højtliggende miocæne kvartssandsmagasiner og hovedtype 5 dækker israndsområder med dislokerede sandmagasiner. Hovedtype 6, sprækkestrømning i faste bjergarter på Bornholm er ikke vist. (Rasmussen m.fl., 1995).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *