9.5 Sammentolkning af kemiske data med ”den hydrostratigrafiske model” (trin 2b)

I tabel 9.3 er vist de sammentolkninger, som det som minimum anbefales at lave i forbindelse med sammentolkning af kemiske data med ”Den hydrostratigrafiske model”. Sammentolkninger som angivet i tabel 9.3 vil udgøre en syntese af resultaterne og tolkningerne under trin 2b og kan samlet betegnes som ”Den hydro-geokemiske model”.

Selve sammentolkningen sker ved at der udarbejdes såvel temakort som en række plots, hvor der søges efter sammenhænge der kan karakterisere områdets specifikke vandkvalitet i sammenhæng med hydrogeologien. Eksempler på plots er vist i kap. 7, men tolkningen bør ikke begrænses af de viste eksempler, men skal tage udgangspunkt i en faglig vurdering af relevante sammenhænge. F.eks. kan der i nogle områder være interesse i at vurdere saltdepositionen ved f.eks. skovbryn, nitratfrontens dybde og grundvandsspejlets beliggenhed, eller sammenhæng mellem fluktuationer i grundvandsspejl og variationer i grundvandskemien. Ved rapportering skal kun de vigtigste temakort og plots vises.

Tabel 9.3 Den hydro-geokemiske model: sammentolkning af kemiske data med ”Den hydrostrategrafiske model”
tabel9_3

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *