9.8 Eksempel på sammentolkning: Udbredelsen af højtliggende kalk

Koncentrationer af fluorid i grundvandet kan bruges til identifikation af dybere laggrænser nemlig kalkoverfladens beliggenhed.

Forekomsten af høje koncentrationer af fluorid i grundvandet er ofte sammenfaldende med forekomsten af kalkaflejringer i grundvandsmagasinet. Fluoridforekomsten skyldes en kombination af ældre stagnerende vand og påvirkning fra fluoridholdige mineraler som fluorit og apatit (Laursen & Kærgaard, 2002). I et område med stor grundvandsgennemstrømning i et kalkmagasin, vil der omvendt ikke være fluorid tilstede i høje koncentrationer, da fluoridkoncentrationen afhænger af reaktionstiden.

På figur 9.9 ses et eksempel fra Århus ved Brabranddalen, hvor høje fluoridkoncentrationer er sammenfaldende med forekomsten af kalkaflejringer umiddelbart under grundvandsmagasinet. Udbredelsen af de høje fluoridkoncentrationer i grundvandet i dette område indikerer, at kalkoverfladen ligger forholdsvis højt lidt længere mod øst, end det regionale kort fra Varv (1992) viser.

figur9_9

Figur 9.9 Fluoridindholdet i grundvandet ved Brabranddalen ved Århus. Undergrunden omkring Århus Syd er fra Varv (1992) (Århus Amt, 2006b).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *