Velkommen

Dette er web-udgaven af Geo-vejledning 2017/1: Hydrologisk vejledning.

Geo-vejledningen er udarbejdet af Hans Jørgen Henriksen, Lars Troldborg, Torben Sonnenborg, Anker Lajer Højberg, Simon Stisen, Jacob B. Kidmose og Jens Christian Refsgaard, alle GEUS.

Hans Jørgen Henriksen, GEUS, er redaktør på web-udgaven af Geo-vejledning 2017/1.

På hver af vejledningens sider er det muligt at kommentere og diskutere de beskrevne arbejdsgange og procedurer. Kommentarerne vil med jævne intervaller blive vurderet og indarbejdet i vejledningen. Den ikke-digitale version er offentliggjort i juni 2017. Denne er en opdatering af Geo-vejledning 2 og 7, som er offentliggjort i 2008 og 2010.

Herunder er en historik over indarbejdningen af kommentarer.

Historik

1/7 2017: Geo-vejledning 2017/1 er udgivet her.