A.3 Væsentlige resultater fra undersøgelsen

Forud for workshop i Middelfart blev der i juli-august 2016 udarbejdet en opsamling af resultaterne af lessons learned, der indgik som input til udarbejdelse af opdaterede og nye kapitler (bl.a. i form af erfaringsværdier for parametre i kapitel 5.11 og grundlag for vurdering af behov for opdatering af nøjagtighedskriterier i afsnit 5.5 osv.). Resultater fra undersøgelsen blev præsenteret ved et indlæg på workshoppen, og indgik som grundlag for drøftelser og prioritering af indhold i nye kapitler.

Gennemgangen af de 20 modeller har været med til at identificere 5 områder som skal medtages i Hydrologisk geovejledning.

  1. Datatilgængelighed og parameterisering
  2. Urbane rum
  3. Indvindingsoplande
  4. Grundvandsdannelse
  5. Genanvendelse og post audit

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *