4.3 Trin 2 – Data og konceptualisering

Tabel 2: Opgaver under Trin 2. Håndbog referer til Sonnenborg og Henriksen (2005).

Opgave

Typiske aktiviteter

Ansvarlige

Vejledningsmateriale

2.1 Beskriv system og data tilgængelighed

2.2 Indsaml og processer rådata

2.3 Er der tilstrækkelige data?

 • Hvilke processer skal med i modellen og hvilke datakrav har de? (er det et urbant område?)
 • Hvilke data kræves for at vurdere model outputs?
 • Vurder data tilgængelighed
 • Indsaml, processer og evaluer de nødvendige rådata
 • Vurder om der er tilstrækkelige data til at gennemføre modelstudiet med de specificerede formål (både input data og data til kalibrering og validering)
 • Indgår der en eller flere eksisterende modeller der skal genanvendes?

Modellør

 • Afsnit 5.11
 • Afsnit 5.12
 • Afsnit 5.15

2.4 Model struktur og processer

2.5 Modelparametre

2.6 Resumer konceptuel model og forudsætninger

2.7 Behov for alternative konceptuelle modeller

 • Analyser systemet (fysisk udstrækning, vandbalance, rumlig og tidslig diskretisering, systemets dynamik, randbetingelser, mv.)
 • Opstil geologisk forståelsesmodel
 • Opstil hydrologisk forståelsesmodel
 • Opstil rumlig geologisk/hydrostratigrafisk model
 • Vurder hvilke parametre der med fordel kan fastsættes ved kalibrering hhv. ved brug af standard- eller litteraturværdier
 • Hvordan skal parametrene tilknyttes strukturelle elementer (zonering, mv.)
 • Beskriv den konceptuelle model med tekst og figurer
 • Vurder om der er så stor usikkerhed på den konceptuelle model at der er behov for at opstille alternative konceptuelle elementer

Modellør

 • Jørgensen et al. (2008)
 • Håndbog Kapitel 4, 7, 8, 10
 • Afsnit 5.2
 • Afsnit 5.3
 • Afsnit 5.12

2.8 Processer model struktur data

 • Opstil hydrostratigrafisk model
 • Processering af øvrige data

Modellør

 • Jørgensen et al. (2008)

2.9 Vurder troværdighed af konceptualiseringen (intern KS)

 • Giver den konceptuelle model mening? Er den konsistent med alle data?
 • Kan formålene med modelstudiet forventes opnået med den konceptuelle model?
 • Indeholder den konceptuelle model spekulative elementer?

Modellør

 • Afsnit 5.2

2.10 Vælg model kode (software)

 • Vurder hvilke mulige koder (softwareprogrammer) der er velegnede til denne opgave
 • Check hvorvidt koden er verificeret (testet og dokumenteret) til den type opgaver den skal bruges til her
 • Vurder hvilken support som kodeudvikleren/leverandøren kan give
 • Vælg den kode der skal benyttes

Modellør

 

2.11 Rapportering

 • Rapportering af Trin 2 aktiviteter
 • Reviderede planer for Trin 3 aktiviteter

Modellør

 • Afsnit 5.10

2.12 Review

 • Eksternt review
 • Beslutninger af på hvilke betingelser Trin 2 kan godkendes
 • Revurdering af opgave plan for Trin 3

Reviewer + Vandres-sourcefor-valter + Modellør

 • Håndbog Kapitel 23
 • Afsnit 5.4

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *