4.7 Nødvendige rammebetingelser

Som det fremgår af Kapitel 5 er hydrologiske modellering ikke en disciplin, hvor man kan udlicitere en opgave til en Modellør, som så på entydig måde løser modelleringsopgaven, hvorefter alle forstår resultaterne. Modellering er en læringsproces, hvor aktørerne gradvist bliver mere vidende om det modellerede opland, og hvor der skal træffes mange valg, som er afhængige af mellemresultaterne undervejs. Samtidig bliver matematisk modellering af mange fagfolk uden modelleringserfaring opfattet som abstrakt og vanskeligt forståeligt. Derfor kræver en god modelleringsproces en konstant dialog mellem de forskellige aktører.

Det er af afgørende betydning for resultatet, at alle de involverede aktører udfylder deres respektive roller. Det er derfor nødvendigt at alle aktører dels har den fornødne tid til at indgå i processen og dels har en vis overordnet viden om modellering. Det er helt naturligt, at Modelløren skal have omfattende ekspertise i modellering, og der findes stærke modelleringsgrupper i mange danske rådgivende firmaer. En Vandressourceforvalter behøver ikke have tilsvarende modelleringsekspertise, men det er vigtigt med en vis forståelse for de tekniske aspekter af modelleringen og tilstrækkelig modelerfaring til eksempelvis at kunne vurdere hvad der realistisk set kan forventes opnået med modellering, og hvor faldgruberne ligger. En tilsvarende overordnet ekspertise vil være nødvendig for nogle Interessenter. Hvis eksempelvis de kommuner, der skal overtage modeller og modelresultater fra grundvandskortlægningen, ikke kan afkode nuancerne i en models anvendelsesmuligheder og ikke er i stand til at stille de rigtige tekniske spørgsmål i forbindelse med en efterfølgende opdatering, vil nyttevirkningen af modelleringen nemt blive reduceret betydeligt.

Derfor er det vigtigt, at alle aktører, der på en eller anden måde er afhængig af hydrologisk modellering, opbygger tilstrækkelig faglig kapacitet til på fornuftig vis at håndtere deres respektive rolle. I den sammenhæng kan der være behov for en løbende vedligeholdelse eller efteruddannelse af kompetencer/viden vedr. hydrologisk modellering hos interessenter/medarbejdere der ikke arbejder med modellering i det daglige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *