Velkommen

Dette er web-udgaven af Geo-vejledning 8: Kortlægning af kalkmagasiner.

Geo-vejledningen er udarbejdet af Thomas Vangkilde-Pedersen, Susie Mielby, Peter Roll Jakobsen, Birgitte Hansen, Claus Holst Iversen og Anne Mette Nielsen.

Peter Sandersen, GEUS, er redaktør på web-udgaven af Geo-vejledning 8.

På hver af vejledningens sider er det muligt at kommentere og diskutere de beskrevne arbejdsgange og procedurer. Kommentarerne vil med jævne intervaller blive vurderet og indarbejdet i vejledningen. Den oprindelige vejledning er offentliggjort i maj 2011. Herunder er en historik over indarbejdningen af kommentarer.

forside

Historik

1/4 2017: Den oprindelige vejledning er udgivet her.