Indhold

1. Indledning

2. Kortlægningsstrategi for kalkmagasiner

2.1 Generelle rammer for grundvandskortlægningen

2.2 Særlige forhold ved kalkmagasiner

2.2.1 Kalkens særlige geologi

2.2.2 Strømningsforholdene i kalken

2.2.3 Saltvandsproblemer i kalken

2.2.4 Naturligt forekommende problemstoffer i kalken

2.3 Kortlægningsstrategi og metoder

2.3.1 Særlige overvejelser for kalkmagasiner

 

3. Grundlæggende hydrogeologiske forhold

3.1 Kalkbjergarterne i Danmark

3.1.1 Skrivekridt

3.1.2 Bryozokalk

3.1.3 Koralkalk

3.1.4 Slamkalk

3.1.5 Kalksandskalk

3.1.6 Lellinge Grønsand Formationen

3.1.7 Porøsitet og permeabilitet i kalkbjergarterne

3.2 Strukturer og sprækkesystemer

3.2.1 Forkastninger

3.2.2 Folder

3.2.3 Sprækker

3.2.4 Karst

3.2.5 Saltstrukturer

3.3 Kalkens hydrauliske egenskaber

3.3.1 Geologiens betydning for de hydrauliske egenskaber i kalken

3.3.2 Beregning på strømningsforhold

3.3.3 Anisotropi

3.4 Grundvandsdannelse til kalken

3.5 Grænsen mellem fersk og salt grundvand

3.5.1 Terminologi og definitioner

3.5.2 Hydrostatisk ligevægt

3.5.3 Karakterisering af saltvandsgrænsen

3.5.4 Geologisk udviklingsmodel for saltvandsgrænsen

3.5.5 Betydningen af de hydrogeologiske forhold

3.5.6 Indvindingens påvirkning af dybden til saltvandsgrænsen

3.6 Grundvandskemiske forhold i kalkmagasiner

3.6.1 Spredning af kemiske stoffer i kalkmagasiner

3.6.2 Kloridholdigt grundvand

3.6.3 Naturlige kemiske processer

3.6.4 Kemiske processer påvirket af menneskelige aktiviteter

 

4. Anbefalinger til kortlægning af kalkmagasiner

4.1 Kortlægning af kalkformationerne

4.1.1 Kortlægning af kalkoverfladen

4.1.2 Adskillelse af kalkformationer

4.1.3 Kortlægning af strukturer i kalken

4.1.4 Særlige problemstillinger i forbindelse med begravede dale

4.1.5 Særlige problemstillinger i forbindelse med saltstrukturer

4.2 Kortlægning af strømningsforholdene i kalken

4.2.1 Kortlægning af sprækkemønstre

4.2.2 Kortlægning af lavpermeable horisonter

4.2.3 Kortlægning af grundvandspotentialet

4.2.4 Oplandsberegninger i kalk

4.3 Kortlægning af saltvandsgrænsen

4.4 Kortlægning af kemiske stoffer i kalken

4.4.1 Kortlægning af klorid i grundvandet

4.4.2 Kortlægning af andre naturlige kemiske stoffer

4.4.3 Kortlægning af kemiske stoffer påvirket af menneskelig aktivitet

4.4.4 Særlige forhold ved overvågning af kalkmagasiner

 

5. Ideer til fremtidig forskning og udvikling

 

6. Referencer

 

Appendix A Prøvepumpning

Appendix B Boringers ydelse og kapacitet

Appendix C Borehulslogging og logstratigrafi

Appendix D Grundvandsmodellering i kalk

Appendix E Vandtyper