2. Kortlægningsstrategi for kalkmagasiner

Dette kapitel beskriver kort rammerne for grundvandskortlægningen, de elementer som kortlægningen generelt bør behandle, og de problemstillinger der er særlige eller bør være særlig fokus på i forbindelse med planlægning af kortlægningen af kalkmagasinerne.

For mere detaljerede beskrivelser af karakteristiske hydrogeologiske forhold for kalkmagasiner henvises til kapitel 3, og for anbefalinger til løsninger af specifikke problemstillinger i forbindelse med kortlægningen henvises til kapitel 4.
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *