3. Grundlæggende hydrogeologiske forhold

Dette kapitel beskriver grundlæggende hydrogeologiske forhold som er relevante i forbindelse med kortlægning af kalkmagasiner. Kapitlet er inddelt i følgende afsnit:

  • Kalkbjergarterne i Danmark
  • Strukturer og sprækkesystemer
  • Kalkens hydrauliske egenskaber
  • Grundvandsdannelse i kalken
  • Det ferske og salte grundvand
  • Grundvandskemiske forhold i kalkmagasiner

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *