4. Anbefalinger til kortlægning af kalkmagasiner

Dette kapitel er tænkt som et opslagsværk for konkrete problemstillinger ved kortlægningen af kalkmagasiner med anbefalinger til deres løsninger.

Kapitlet er inddelt i følgende fire afsnit svarende til underinddelingen af afsnit 2.2 om de særlige forhold ved kalkmagasiner:

4.1 Kortlægning af kalkformationerne: herunder kalkoverfladen, adskillelse af formationer og strukturer samt særlige problemstillinger i forbindelse med begravede dale og saltstrukturer.

4.2 Kortlægning af strømningsforholdene i kalken: herunder sprækkemønstre, lavpermeable horisonter, potentialekortlægning og oplandsberegninger.

4.3 Kortlægning af saltvandsgrænsen i kalkmagasiner.

4.4 Kortlægning af kemiske stoffer i kalken: herunder naturligt forekommende problemstoffer og kemiske stoffer påvirket af menneskelig aktivitet samt særlige forhold ved overvågning af kalkmagasiner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *