Databasestruktur

Indlæsning i en pcModelDatabase består af indlæsning af data i en række relaterede tabeller, se figur 1.

figur_a1

Figur 1: Grundlæggende tabel-struktur i en pcModelDatabase

Overordnet omfatter indlæsningen følgende datatyper og tabeller.

 1. De grundlæggende og administrative oplysninger om modellen indlæses i tabellen MODEL
 2. Modellens areal defineres i tabellerne AREA og AREADATA
 3. Oplysninger om anvendte digitaliseringspunkter lagres i tabellerne DIGIMODEL og DIGIMODELPOINTS
 4. Oplysninger om flader og fladeparametre indlæses i tabellerne GRID, GRIDBAND og CELLVALUE
 5. Relationer mellem flader og punkter angives i tabellen DIGIMODELGRID
 6. De enkelte flader kan knyttes sammen til lag i tabellerne LAYER og LAYERPARAMETER
 7. Referencer til brugte og bevidst udeladte boringer / geofysiske data angives i tabellen INCEXCDATA
 8. Oplysninger om de profillinjer, der er brugt til tolkningen af modellen angives i tabellerne PROFILEGROUP, PROFILE og PROFILEPOINT
 9. Dokumenter og datafiler, der beskriver modellen eller indeholder oplysninger om modellen, som ikke passer i pcModelDatabasens struktur angives ikke i pc-modellen, men uploades, efter pcModellen er indlæst, direkte via modeldatabasens hjemmeside, se Vejledning i brug af modeldatabasen. For hver model er det således muligt, at lagre dokumenter der beskriver en geologisk forståelsesmodel for området, en pakket (zip)-fil med data fra en numerisk grundvandsmodel, en pakket zip-fil med eksterne GIS-data anvendt ved modelleringen, samt et dataark, der nærmere beskriver modellens grundlag og tilblivelse

Endvidere findes en række kodetabeller og tabeller, der primært har til formål at skabe relationer mellem de forskellige datatyper. Et fuldstædigt, opdateret databasediagram for pcModellen findes på modeldatabasens hjemmeside http://www.geus.dk/modeldb

Rapporten: ”Dokumentation af geologiske modeller til fremtidig genanvendelse”, der kan downloades fra http://www.geus.dk/modeldb , giver nærmere anbefalinger til hvilke data, der bør lagres for at sikre at modeller kan genanvendes. For at en model er overhovedet er egnet til indlæsning skal den dels indeholde de krævede administrative oplysninger samt enten indeholde digitaliseringspunkter, modelflader eller som minimum en beskrivelse af den geologiske forståelsesmodel for området.

Følgende typer af modeller kan lagres i modeldatabasen:

 • Geologisk forstĂĄelsesmodel
 • Rumlig geologisk model
 • Hydrostratigrafisk model
 • Model for grundvandsforekomster

Og hver model kan rumme flere modeltyper for det samme omrĂĄde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *