Definition af Lag og flader

Flader er indlæset i en pcModel kan efterfølgende knyttes sammen så de beskriver lag i en rumlig geologisk model, en hydrostratigrafisk model og eller en model for grundvandsforekomster. I Modeldatabasen opfattes lag og linser ens, så når der i det følgende skrives lag svarer dette reelt også til repræsentation af linser, jf. ovenstående.
Dette gøres ved i tabellen Layer at definere lagene modellen består af (en post pr. lag) og i den tilknyttede tabel Layerparam at knytte forskellige gridbånd (defineret i tabellen Grid-Band ) til det pågældende lag samt angive en kode for hvilke data grindbåndet indeholder (f.eks. topkote og bundkote m.fl.) Til lagene i de forskellige modeltyper knytter der sig forskellige parametre (som f.eks. topkote, bundkote, lithologi, potentiale m.m.), se tabel x. Alle lag skal, som minimum, have tilknyttet en top- og en bundkote. Det samme gridbånd både kan bruges til at definere toppen af et lag og bunden af det overliggende lag.

figur_a15

Figur 15. Tabeller der benyttes til at definere lag og relationer mellem gridbĂĄnd og lag.

Tabel 14. Definition af lagtyper med tilhørende gridbånd.
De enkelte lag / flader beskrives i tabellerne Layer og LayerParameter.

tabel_a14

Tabel 15. Felter i datatabellen LAYER.

tabel_a15

figur_a16

Figur 16. Eksemplet viser et lag fra modellen med ModelId = 1. LayerTypeCode = 1 bety-der, at det er geologisk lag

Tabel 16. Felter i datatabellen LAYERPARAMETER.

tabel_a16

figur_a17

Figur 17. Et eksempel der viser hvilket gridbånd / interpolation, der hører laget (LayerPa-rameterTypeCode = 5 angiver at det er et målt potentiale og LayerTypeCode = 1 angiver at det et lag der hører til den geologiske model)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *