6. Generering af PC-modeller

PC-model-formatet er den database struktur, der benyttes til at udveksle primære geologiske og hydrostratigrafiske modeldata mellem modeldatabasen og forskellige eksterne IT-værktøjer til geologisk modellering og visualisering af geologiske modeller.

En tom PC-model-database på gældende format kan downloades fra hovedmenuen, Figur 7. Denne benyttes til at generere den PC-model, man vil uploade til Modeldatabasen. Til yderligere dokumentation af modellen kan man herfra desuden downloade et prædefineret regneark, udviklet til registrering af supplerende metadata for modellen. Dette regneark bruges bl.a. i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning, og brugen af dette er nærmere beskrevet i rapporten: Dokumentation af informationer om geologiske modeller.pdf, der kan downloades fra modeldatabasens startside: www.geus.dk/modeldb.

Tabeller og tabelrelationer samt vejledning i lokal indlæsning i en tom PCModel findes nærmere beskrevet i bilag 1. Et opdateret databaseskema med tabel-relationer for PC-modellen kan downloades fra hjemmesiden http://www.geus.dk/modeldb/ som PCModel-format.pdf.

Pt. kan modelleringsprogrammerne GeoScene3D og MikeGeomodel genere PC-modeller ud fra modeller lagret på programmernes interne dataformater. For en nærmere beskrivelse af, hvordan PCmodellerne genereres fra de to programmer, henvises der til de respektive software-leverandører. Har man (gode) modeldata på andre løsrevne formater, kan disse (via et simpelt ascii-format) indlæses i en lokal PCModel ved hjælp af programmet LoadMod, der kan downloades og installeres fra Modeldatabasens hjemmeside. Dette er nærmere beskrevet i bilag 1.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *