Velkommen

Dette er web-udgaven af Geo-vejledning 4: Potentialekortlægning.

Geo-vejledningen er udarbejdet af Susie Mielby, Claus Ditlefsen og Henrik Olesen.

Claus Ditlefsen, GEUS, er redaktør på web-udgaven af Geo-vejledning 4.

På hver af vejledningens sider er det muligt at kommentere og diskutere de beskrevne arbejdsgange og procedurer. Kommentarerne vil med jævne intervaller blive vurderet og indarbejdet i vejledningen. Den oprindelige vejledning er offentliggjort i 2009. Herunder er en historik over indarbejdningen af kommentarer.

forside 

Historik

1/4 2017: Den oprindelige vejledning er udgivet her.