6. Opdatering af eksisterende potentialekort

Det er vigtigt at forholde sig til potentialekortets alder og type, fordi anvendelse af gamle eller uegnede potentialekort kan medføre, at de hydrogeologiske vurderinger ikke baseres på et korrekt grundlag, og at grundvandet f.eks. vurderes at strømme i en anden retning end forventet.

Mange af de eksisterende potentialekort er udarbejdet af de tidligere amter i perioden 1998 til 2006. Efterhånden som nedbør, arealanvendelse, belægning og indvindingsmængder ændrer sig, vil potentialet også ændre sig, og der vil være behov for løbende at opdatere eller evt. udarbejde dem på ny.

Forskellen på en opdatering af et potentialekort og udarbejdelse af et helt nyt potentialekort ligger primært i arbejdet med dataudvælgelsen. Ved en opdatering tages der udgangspunkt i de allerede valgte boringer og støttepunkter. Til disse data tilføjes nye boringer, nye pejlinger eller eksisterende pejlinger ændres i forhold til en ny indmåling af boringen o.s.v.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *