6.1 Kriterier for opdatering af potentialekort

Når formålet med potentialekortet er uændret og når magasinets eller lagets udbredelse ikke er revideret, kan der foretages en opdatering. Hvis magasinets udbredelse derimod er ændret ved en detailkortlægning, kan det være nødvendigt også at foretage nye valg på boringsniveau.

Et eksisterende potentialekort, hvor dataudvælgelsen er dokumenteret, kan principielt opdateres i det ”uendelige”, da nye pejlinger, nye boringer, nye indmålinger osv. ikke ændrer de øvrige valg, der er truffet tidligere, men alene forbedrer potentialekortet.

Såfremt forrige opdatering ligger mere end 10 år tilbage, anbefales dog at starte forfra med processen med en helt ny dataudvælgelse og optegning af et nyt potentialekort. Det skyldes, at omfanget af nye data må forventes at være så stort, at det tidsmæssigt vil tage lige så meget tid at vurdere og supplere de eksisterende data, som at lave en helt ny dataudvælgelse og optegning.

Ved eksisterende potentialekort, hvor der ikke foreligger en tydelig dokumentation i data-tabellerne, anbefales det, at tilhørende rapport nærlæses for at klarlægge udvælgelsesproceduren. Såfremt det ikke er muligt at klarlægge de foretagne til- og fravalg, anbefales generelt, at der foretages en helt ny dataudvælgelse og udarbejdes et helt nyt potentialekort.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *