7. Samling af eksisterende potentialekort

Da potentialekort udarbejdes indenfor forskellige administrative grænser af forskellige aktører med forskellige formål og ud fra forskellige problemstillinger, kan der være potentialekort, hvis afgrænsning støder mere eller mindre op mod hinanden. Det kan f.eks. være tilfældet ved regionale kortlægninger, hvor afgræsningen ofte er af administrative karakter (f.eks. en kommunegrænse eller en gammel amtsgrænse). Her kan det i nogle tilfælde være muligt at samle eksisterende potentialekort.

Der skal i dette afsnit gives en række anvisninger på sammenstilling og samling af potentialekort.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *